Die Konditorei Zum Schielenden Jim Cukrárna U Šilhavého Jima
Dienstag, 14. September 2021, 9.00
Bücherei Sitzenberg-Reidling
Leopold Figl Platz 3, 3454 Sitzenberg-Reidling

Für Kinder (ab 8 Jahren), Jugendliche und andere Neugierige
Lesung aus Die Konditorei Zum Schielenden Jim mit Autor Marek Toman
und Moderator Christoph Mauz

Gedolmetscht von Helena Novak
14. 9. 2021, 9.00
Bücherei Sitzenberg-Reidling
Leopold Figl Platz 3, 3454 Sitzenberg-Reidling

Pro děti (od 8 let), mládež a další zájemce
Čtení z knihy Cukrárna U Šilhavého Jima za účasti autora Marka Tomana a moderátora Christopha Mauze

Tlumočí Helena Novak


Marek Toman wurde in Prag geboren, wo er an der Karls-Universität Philosophie studierte; er war Kulturredakteur im Tschechischen Rundfunk und ist seit 1997 im tschechischen Außenministerium beschäftigt, für das er in Estland und Ungarn diplomatisch tätig war. Der Dichter, Prosaautor und Publizist veröffentlichte nach mehreren Gedichtbänden eine Vielzahl zum Teil preisgekrönter Kinderbücher und mehrere Romane für Erwachsene.

Für seine Plots wählt er häufig ungewöhnliche Perspektiven, um den Bogen von der Geschichte zur Gegenwart zu spannen und den Blick neu zu justieren. Neben Ereignissen aus der tschechischen und europäischen Geschichte, die ungewöhnlich abgehandelt werden, befasst sich der Autor mit der jüdischen Kultur. Seine Bücher wurden bisher ins Englische, Finnische, Polnische, Ungarische und Deutsche übersetzt.

Das Kinderbuch Die Konditorei Zum Schielenden Jim ist eine köstliche Western-Parodie, die auch Erwachsene begeistern kann und wurde in Tschechien 2019 mit dem Literaturpreis Goldene Schleife ausgezeichnet.

Nur diente dieses Gebäude heutzutage allein als Gefängnis. Und Sheriff Schorsch schickte von dort aus alle Verbrecher an den Galgen. In diesem Städtchen ging alles einfach irgendwie schief. Der Flinke Frank und der Schielende Jim könnten euch da was erzählen.

(Aus: Die Konditorei Zum Schielenden Jim, Drava Verlag 2020, Illustrationen von Františka Loubat, aus dem Tschechischen von Raija Hauck)Christoph Mauz
wurde in Wien geboren, lebt in NÖ und veröffentlicht seit 1998 v.a. Kinder- und Jugendliteratur, Bluesmusik und Dialektlyrik, seit 2015 ist er Intendant des Festivals KiJuBu in St. Pölten; der ausgebildete Sprecher ist hervorragender Interpret eigener und fremder Texte.
Marek Toman narozen v Praze, studoval filozofii na Univerzitě Karlově. Byl kulturním redaktorem v Českém rozhlase a od roku 1997 působí na Ministerstvu zahraničních věcí, pro něž působil v Estonsku a Maďarsku v diplomatických službách. Po zveřejnění několika básnických sbírek napsal tento prozaik a publicista mnoho dětských, mnohdy oceněných knih a několik románů pro dospělé.

Jeho náměty často obsahují neobvyklé perspektivy, díky kterým propojuje historii se současností, a tím čtenáři nabízí nový pohled. Mimo událostí české a evropské historie, které vypráví neobvyklým způsobem, se autor zabývá židovskou kulturou. Jeho knihy byly dosud přeloženy do angličtiny, finštiny, polštiny, maďarštiny a němčiny.

Dětská kniha Cukrárna U Šilhavého Jima je skvělou westernovou parodií, která dokáže nadchnout i dospělé čtenáře a která byla v České republice v roce 2019 oceněna Zlatou stuhou.

Jenže budova dnes sloužila pouze jako věznice. A šerif Venca z ní posílal všechny zločince na šibenici. V tom městečku šlo prostě všechno nějak šejdrem. Přesný Frank i Šilhavý Jim by mohli vyprávět.

(Z: Cukrárna U Šilhavého Jima, ilustrovala Františka Loubat, Baobab 2018)Christoph Mauz
narozen ve Vídni, žije v Dolním Rakousku. Píše od roku 1998 především literaturu pro děti a mládež, bluesovou hudbu a poezii v nářečí, od roku 2015 je ředitelem festivalu KiJuBu v St. Pölten. Tento vyučený hlasatel je vynikající interpret vlastních i cizích textů.


©D.Konečný
Marek Toman

Christoph Mauz